Seria wydawnicza o budżecie partycypacyjnym

standardy Praca zbiorowa, red. Ewa Stokłuska (Wyd. II, 2015)
Publikacja zbierająca najważniejsze zasady i standardy realizacji procesów budżetów partycypacyjnych, przygotowana przez grono osób zaangażowanych w realizację tego typu mechanizmów w kilku miastach Polski, reprezentujących zarówno środowisko samorządowe, jak i organizacje pozarządowe. Zaprezentowano w niej uniwersalny model procesu BP oraz minimalne standardy realizacji poszczególnych jego etapów. Dokument ten jest pomyślany jako punkt odniesienia dla przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych oraz „zwykłych” mieszkańców, chcących dopiero wprowadzić w swojej jednostce terytorialnej budżet partycypacyjny lub udoskonalić funkcjonującą już procedurę.
Pobierz publikację>>
Narzędzie ICT w BP Autorzy: Veronica Glab, Marc Parés (2015)
Publikacja zawiera opis kilku zastosowań technologii teleinformatycznych (ICT) na potrzeby mechanizmu BP oraz wpływu tych narzędzi na zaangażowanie i włączanie mieszkańców w lokalne procesy. Tekst podsumowuje siedem rozwiązań ICT wykorzystanych w budżetach partycypacyjnych w różnych miejscach  na świecie: Brazylii, Demokratycznej Republice Konga, Niemczech, Portugalii, Stanach Zjednoczonych Ameryki, Włoszech. W raporcie zamieszczono także opis trzech innowacyjnych, cyfrowych narzędzi skupionych  na roli mieszkańców. Dotychczas aplikacji tych nie zastosowano w kontekście BP, jednak według  autorów  tekstu istnieją do tego silne implikacje, a zastosowanie narzędzi mogłoby znacznie poprawić efektywność i dostępność mechanizmu BP oraz zapewnić jego prawdziwie ,,oddolny” charakter.
Pobierz publikację>>
ewaluacja Autorzy: Łukasz Ostrowski, Rafał Rudnicki (2015)
Publikacja ma charakter użytkowy i poświęcona jest ściśle zagadnieniu ewaluacji procesów budżetu partycypacyjnego. Książka jest przewodnikiem, który ma przede wszystkim pomóc w przygotowaniu i zaplanowaniu ewaluacji budżetu partycypacyjnego w konkretnej gminie, czyli przygotowaniu i przeprowadzeniu oceny tego, jak wdrożenie tego mechanizmu wpływa na gminę, czy coś w niej zmienia i w jaki sposób oraz czy stosowane metody działania przybliżają samorząd do celów, które przed tą procedurą stawiają władze, administracja lokalna i mieszkańcy. Można w niej znaleźć praktyczne wskazówki odnośnie tego, jak zorganizować proces ewaluacji, jak postawić pytania ewaluacyjne oraz jakie metody badań i analiz zastosować w celu zdobycia wiedzy o rezultatach i wpływie budżetu partycypacyjnego na samorząd.
Pobierz publikację i wzory narzędzi>>
BP Autorki: Ewa Stokłuska, Agata Bluj (2015)
Publikacja ma charakter użytkowy i jest skierowana do wszystkich zainteresowanych uruchomieniem BP w swojej gminie, a także do tych, którzy chcieliby ulepszyć procedurę funkcjonującego w ich samorządzie modelu tego mechanizmu partycypacyjnego. Składają się na nią opisy poszczególnych elementów procedury BP i różnych sposobów ich realizacji, wraz z przykładami konkretnych rozwiązań zastosowanych w kilku polskich gminach. Propo­nowana w publikacji metodologia opiera się na modelu cyklu BP opracowanym w 2013 roku w Laboratorium Partycypacji Obywatelskiej przy udziale szerokiego grona praktyków BP: urzędników, działaczy or­ganizacji pozarządowych i badaczy procesów partycypacyjnych z całej Polski.  Cennym uzupełnieniem publikacji są zebrane w załączniku przykłady dokumentów opracowanych na potrzeby modeli budżetu partycypacyjnego różnych polskich miast.
Pobierz publikację i wzory formularzy>>

Powrót do góry strony
Informacja o plikach cookies

Ta strona używa plików cookies i podobnych technologii. Kontynuując jej przeglądanie, wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie zgodnie z Twoimi ustawieniami przeglądarki.